Aké existujú druhy skenerov a ako fungujú?

19. 12. 2019

19. decembra 2019, 14:09 | Vo väčšine domácností ho nájdeme ako neoddeliteľnú súčasť multifunkčnej tlačiarne. Najrôznejších druhov skenerov ale existuje celá rada, od kancelárskych stolných a plošných skenerov, cez čítačky čiarových kódov, po stále rozšírenejšie 3D skenery. Máte poňatie, ako tieto zariadenia fungujú? Po prečítaní tohoto článku v tom budete mať jasno.

Skener je zariadenie, ktoré sníma 2D alebo 3D objekty a prevádza ich do digitálnej podoby. Asi najznámejšími a najpoužívanejšími ploché skenery dokumentov, ktoré nenahraditeľnou výbavou väčšiny kancelárií a mnohých domácností.

Ako funguje plochý (stolný) skener

Predloha sa kladie na sklenenú dosku, z ktorej ju skener nasníma a uloží do digitálnej podoby. Obsluha súčasných skenerov je nesmierne jednoduchá. Po položení predlohy na dosku stačí prikryť vekom a stlačiť tlačidlo. Nevýhodou plochých stolných skenerov je možnosť pracovať iba s relatívne tenkými predlohami.

Technológia CIS snímania obrazu

Súčasné stolné skenery fungujú na dvoch základných technológiách snímania obrazu, podľa toho, akým typom snímača vybavené.

Lacnejšie modely skenerov používajú tzv. CIS (Contact Image Sensor) snímač obrazu. Tento typ senzoru je vybavený iba jedným riadkom senzorov o šírke skenovanej predlohy. Ako zdroj svetla používa táto technológia LED diódy a nepotrebuje zložitejší optický systém zrkadiel a šošoviek (ako je to v prípade technológie CCD, ktorú popisujeme ďalej v tomto článku).

Technológia využívajúca k snímaniu obrazu CIS senzory je lacná, energeticky úspornejšia a priestorovo menej náročná. Napriek tomu sa využíva prevažne v lacných modeloch skenerov, a to hlavne kvôli technologickým limitom, ako nemožnosť snímania transparentných predlôh, nižšia rozlišovacia schopnosť na tmavších plochách obrazu a z toho vyplývajúca aj omnoho nižšia kvalita skenovania ako v prípade konkurenčných CCD senzorov.

skenovanie L

Jednoúčelový stolný skener nachádza uplatnenie skôr v kanceláriách ako v domácnostiach. Tam jeho funkciu spravidla supluje multifunkčná tlačiareň.

Technológia CCD snímania obrazu

Kvalitné ploché skenery využívajú k práci tzv. CCD (Charge-coupled device) senzor. Jedná sa o elektronickú súčiastku, ktorú pre snímanie obrazu používajú aj vo videokamerách, digitálnych fotoaparátoch, ale aj astronomických ďalekohľadoch.

V skeneroch je tento senzor prispôsobený k riadkovému snímaniu. Každý riadok trojriadkového snímača sníma jednu zo základných zložiek svetla a pomocou krokového motoru sa pohybuje pod predlohou umiestnenou na sklenenej doske skeneru. Na rozdiel od konštrukčne jednoduchších CIS snímačov, CCD technológia využíva k zobrazeniu predlohy sústavu zrkadiel a šošoviek.

Po osvetlení predlohy diódou zachytí senzor odrazené svetlo a prevedie ho do digitálnej podoby. Kvalita snímaného obrazu a detailnosť jeho vykreslenia je daná počtom riadkov a množstvom snímaných bodov na ramene – čo odpovedá udávanému rozlíšeniu skenera v jednotkách DPI (Dots per inch).

Najstaršiu technológiu skenovania využívajú bubnové skenery

Bubnové skenery zariadenia známe obzvlášť polygrafickým profesionálom. Jedná sa o veľké a nákladné zariadenia, ktoré dokážu skenovať v najvyššej možnej kvalite. Na trhu nie je k dispozícii kvalitnejší, ale spravidla ani drahší typ skeneru.

Skenovanie prostredníctvom bubnového skeneru prebieha tak, že predloha je nalepená pomocou kvapaliny na priehľadný rotujúci valec a z neho je snímaná lúčom. Táto technológia skenovania je najstaršou metódou digitalizácie fyzických predlôh. K naskenovaniu predlohy stačí jediná fotodióda snímajúca jeden bod. Otočením valca s predlohou o 360 ° získa skener obraz jedného stĺpca predlohy a posunie sa na druhý stĺpec a postupne takto nasníma celý povrch bubnu.

Ukážka skenovania na bubnovom skeneri

Výsledkom je neuveriteľne detailná digitálna kópia predlohy. Kvalitný bubnový skener dokáže naskenovať predlohu v rozlíšení aj 12 000 DPI. Využívajú sa v profesionálnych grafických štúdiách, napríklad pre skenovanie predlôh pre výrobu veľkých nástenných grafík.

Ručným skenerom pomaly odzvonieva

Ručný skener je menšia prenosná verzia klasického stolného skeneru. Rovnako ako ploché skenery môžu slúžiť k digitalizácii dokumentov, fotografií a ďalších 2D predlôh.

K zachyteniu predlohy je potrebné nad ňou skenerom ručne prechádzať. Nevýhodou je, že pre uspokojivé výstupy je potrebné mať trochu zručnosti. V kombinácii so spravidla nízkym rozlíšením snímača nemôžeme očakávať z ručného skeneru príliš kvalitné výstupy.

Ručné skenery bývali pomocníkom pri skenovaní dokumentov mimo kanceláriu hlavne v minulosti. Dnes dobre poslúži snáď len v prípadoch, kedy predlohu nie je možné umiestniť do plochého či průtahového skeneru.

Čítačky čiarových kódov tiež skenery

Medzi zďaleka najrozšírenejšie ručné skenery patria čítačky čiarových kódov. Najčastejšie sa nimi stretávame pri pokladniach, pri doručovaní tovaru prepravnými spoločnosťami, alebo v skladoch. Fungujú na rovnakom princípe ako ploché skenery – obsahujú zdroj svetla a šošovku svetelného senzoru, ktorý analyzuje snímané dáta, prekladá ich do elektronického impulzu a posiela do počítača.

citacka L

S ručnými skenermi sa stretávame denne. V podobe čítačiek čiarových kódov neodmysliteľnou súčasťou pokladní v obchodoch.

Plošné skenery ideálne na skenovanie v teréne

Užitočným zariadením na skenovanie dokumentov mimo kancelárie plošné skenery. Oproti plochým skenerom, kedy sa snímač pohybuje pod statickou predlohou, pri plošných skeneroch je snímač statický a papier s predlohou sa pohybuje cez skener.

Výhodou plošných skenerov je možnosť obojstranného skenovania. Vďaka kompaktným rozmerom často tieto zariadenia konštruované ako prenosné. V praxi to znamená, že takýto prenosný plošný skener je vybavený nabíjacím akumulátorom a bezdrôtovým pripojením. Jeho použitie tak nie je limitované dĺžkou napájacieho káblu, ale službu urobí aj mimo kancelárie.

Snáď jedinou, zato pomerne zásadnou nevýhodou plošných skenerov je fakt, že zvláda skenovať iba samostatné listy. Článok v magazíne ani dôležitú pasáž z knihy na plošnom skeneri naskenovať nejde.

Tužkové skenery pomáhajú prevádzať text do digitálnej podoby

Tužkové skenery, ako samotný názov napovedá, majú podobu písacej potreby. Častokrát označované aj ako digitálne zvýrazňovače a, na rozdiel od všetkých ostatných typov skenerov, nie je ich hlavnou úlohou iba digitalizovať obraz, ale rovno prevádzať naskenovaný text do digitálnej podoby.

Tužkové skenery skenujú text riadok po riadku a ukladajú ho do vnútorného, alebo cloudového úložiska. S textami je potom možné na počítači, tablete, ale aj smartphone priamo pracovať a priamo ich aj upravovať.

Ukážka funkcie digitálneho zvýrazňovača

Tužkové skenery oplývajú aj ďalšími nadštandardnými funkciami, veľmi užitočný je preklad skenovaného textu do ďalších jazykov. Digitalizácia tlačených textov pomocou tužkových skenerov je až 30krát rýchlejšia ako prosté prepisovanie textov do počítača.

3D skenery prevádzajú trojrozmerné objekty do digitálnej podoby

3D skenery slúžia na skenovanie reálnych objektov, stavieb, ale napríklad aj na získanie informácií o reliéfe zemského povrchu. Tieto zariadenia pracujú na základe celej rady najrôznejších technológií, ktorých detailný rozbor by bol nad rámec tohoto článku. Nie je možné povedať, ktorá technológia 3D skenovania je tá najlepšia – každá svoje výhody a nevýhody a je vhodná k iným účelom. Poďme si vysvetliť princíp aspoň jednej z najrozšírenejších technológií – laserového 3D skenovania.

Ako funguje laserové 3D skenovanie

Skenovanie objektu je realizované pomocou laserového lúča, ktorý je schopný zachytiť a previesť do digitálnej podoby aj tie najmenšie detaily. Vďaka svojej presnosti je táto metóda hojne používaná v plánovaní stavieb a geodézii, kde pomáha získavať dáta aj z miest, odkiaľ to inými technológiami ide len ťažko.

Laser funguje pri 3D skeneri podobne ako šošovka kamery. Je schopný zachytiť iba to, čo je v jeho zornom poli. Laserový lúč je takto premietaný na skenovaný objekt a senzor meria vzdialenosť povrchu od stanovišťa skeneru. Získané dáta je možné potom jednoducho previesť do trojrozmernej siete a vytvoriť tak 3D model.

Buďte pri tom ako prvý
Najnovšie informácie o novinkách a akciách priamo na Váš e-mail.
Doprava ZDARMApre registrovaných zákazníkov
Doručenie do druhého dňaSme fakt rýchli
Doživotná záruka na náplneNášmu tovaru proste veríme
Garancia proti poškodeniu tlačiarneKeď sa niečo stane, je to na nás