Poistenie zodpovednosti

 

Naša spoločnosť LedumKamara s.r.o. uzatvorila s Českou poisťovňou zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu.

Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené nákupom tonerov a škodu vzniknutú v súvislosti s nimi.

 

V praxi to znamená, že v prípade poškodenia tlačiarne naším tonerom, alebo spôsobením škody tonerom zakúpeným u nás sa týmto poistením zaväzujeme Vám vzniknutú škodu nahradiť, alebo Vašu tlačiareň opraviť na naše náklady v rámci reklamácie.

V prípade, že tlačiareň nebude opraviteľná, finančne vykompenzujeme Vašu škodu.

 Poistenie zodpovednosti