Poistenie zodpovednosti

Naša spoločnosť Ledum Kamara SK s.r.o. uzatvorila s Českou poisťovňou zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu. Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené nákupom tonerov a cartridgov, vzniknuté v súvislosti s nimi.

V praxi to znamená, že v prípade poškodenia tlačiarne našou náplňou TonerPartner PREMIUM alebo Xerox vyrobenou v EU do tlačiarní iných značiek (HP, Canon,…) zakúpenou u nás, sa týmto poistením zaväzujeme Vašu tlačiareň opraviť na naše náklady. V prípade, že tlačiareň nebude opraviteľná, finančné vykompenzujeme Vašu škodu.

Pri poškodení tlačiarni nás prosím kontaktujte na e-mail:

 Poistenie zodpovednosti