Obchodné a platobné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: Ledum Kamara SK s.r.o.
Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovenská republika
IČ: 48158836
DIČ: 2120068665

IČ DPH: SK2120068665

Č.Ú.:SK13 0900 0000 0050 7740 1913, Slovenská sporiteľňa, a.s.

Kontakt: +421 2 330 068 77 Po–Pi 8:00 – 16:00

E-mail:  info@tonerpartner.sk

 

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme “Ledum Kamara SK s.r.o.” a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy “www.tonerpartner.sk”.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne desaťkrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 200kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: “info@tonerpartner.sk”, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky budú doručené kupujúcemu spolu so záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou a bude expedovaná, môže byť od objednávateľa požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade, alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Kupujúci potvrdzuje, že je osobou staršou ako 16 rokov.

Kontrola zásielky pri prevzatí od prepravcu

Prosíme o kontrolu zásielky pri prevzatí tovaru. Poškodenú zásielku odporúčame nepreberať.

Akékoľvek poškodenie vonkajšieho prepravného obalu si treba všimnúť ihneď pri prevzatí balíka za prítomnosti kuriéra.
V prípade, že sa rozhodnete poškodený balík prevziať, je nutné ihneď s kuriérom spísať zápis o škode. Zápis o škode nie je možné spísať spätne, pretože už nie je preukázateľné, že k poškodeniu skutočne došlo následkom prepravy, a nie až následnou manipuláciou príjemcu. Zjavné porušenie alebo poškodenie obalu si treba všimnúť najneskôr pri doručení zásielky. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť na mieste spísaný "Zápis o škode".

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V online e-shope www.tonerpartner.sk sú vždy aktuálne a platné ceny v mene Euro (EUR) s výnimkou prípadov, pri ktorých dôjde k uvedeniu chybnej ceny viď ustanovenia nižšie v tomto článku.

Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú konečné, t. j. vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci zaplatiť, aby získal tovar, to sa však netýka prípadných poplatkov za dopravu, dobierku a nákladov na komunikáciu prostriedkami na diaľku, ktoré sú uvedené až v rámci tzv. nákupného košíka, a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Kupujúci však berie na vedomie, že konečné ceny produktov sa uvádzajú po zaokrúhlení na celé eurá v súlade s príslušnými právnymi predpismi, v špecifických prípadoch tak môže v konečnom súčte všetkých zakúpených produktov dôjsť k nepatrnej odchýlke od takto uvedenej kúpnej ceny, čo je dané práve v dôsledku zaokrúhlenia na celé eurá. Podrobný rozpis kúpnej ceny, vrátane centov, je vždy uvedený v košíku kupujúceho.

Akciové ceny platia do vypredania zásob Ledum Kamara SK s.r.o., v prípade uvedenia počtu kusov akciového tovaru do vypredania stanoveného počtu akciového tovaru alebo do skončenia akcie, podľa toho, čo nastane skôr.

Pôvodná cena znamená najnižšiu cenu tovaru, za ktorú  Ledum Kamara SK s.r.o. ponúkala predmetný tovar v období posledných 30 dní pred poskytnutím akciovej ceny.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, keď nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Ledum Kamara SK s.r.o. a kupujúcim, a to najmä v prípade, keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Ledum Kamara SK s.r.o. či pochybenia personálu Ledum Kamara SK s.r.o.

V takom prípade je Ledum Kamara SK s.r.o. oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo kupujúci dostal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku, o čom Ledum Kamara SK s.r.o. kupujúceho bez zbytočného odkladu informuje. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledovné:

 • cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu či obvyklú cenu tovaru);
 • pri cene tovaru chýba alebo je navyše jedna alebo viac cifier;
 • zľava na tovar presahuje 50% bez toho, aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom a inzerujúcej zodpovedajúcej výške zliav.

 

 • Ledum Kamara SK s.r.o. upozorňuje, že informačný systém Ledum Kamara SK s.r.o. uvádza aj pri tovare sa zjavne chybnou cenou automaticky informáciu, že ide o tovar zľavnený, resp. o tovar vo výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zľavnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru je preto kupujúci povinný kontaktovať Ledum Kamara SK s.r.o. a informáciu o správnosti ceny si overiť.

Ledum Kamara SK s.r.o. si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, ak došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho alebo súdneho orgánu, o takomto postupe bude kupujúci informovaný.

Ďalej si Ledum Kamara SK s.r.o. vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzavretú, ak dôjde k neoprávnenému použitie zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami, najmä sa jedná o prípady kedy:

 • zľavový poukaz je použitý na iný tovar, než na ktorý bol určený;
 • zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou, aj napriek tomu, že sčítanie týchto zliav nebolo výslovne zakázané;
 • zľavový poukaz je použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálnu stanovenú cenu;
 • Ledum Kamara SK s.r.o. zistí, že zľavový poukaz už bol použitý.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť a zároveň kupujúci berie na vedomie, že je Ledum Kamara SK s.r.o. oprávnená požadovať okrem iného bezdôvodné obohatenie.

 

Balné:

 • do 200 EUR - 0,4 EUR
 • 201 EUR do 400 EUR - 0,80 EUR
 • od 401 EUR - 1,2 EUR 

 

4) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou Geis.
Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 0, - euro.
Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy.
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Tovar doručovaný Slovenskou poštou - Obchodný balík

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 0, - euro.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude kupujúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a predávajúci nemá žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať.

Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci  zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je kupujúci informovaný e-mailom.

 

5) Záruka

Na e-mailovú adresu kupujúceho je vždy po odoslaní tovaru zaslaný doklad o kúpe spolu s týmito obchodnými podmienkami. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená pri každom výrobku v detailoch tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

 

6) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu dvanástich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci, alebo pokiaľ predávajúci nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

 

7) Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 30 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a, jednoznačne voči predávajúcemu vyhlási, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr posledný deň 30 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od oznámenia - pri uskutočnení objednávky cez Heureka košík je táto lehota predĺžená na 90 dní.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 30 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 30 dní od prevzatia plnenia; 
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; 
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu; 
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal; 
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

 

8) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Ak je to možné, všetky zásielky sledujeme do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

 

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 14 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

 

9) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby zahrnuté v cene dopravy.
platba prevodom na bankový účet - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti
platobná karta
Internetová brána GoPay

 

10) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

 

11) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. týchto obchodných podmienok.

 

12) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - “Ledum Kamara SK s.r.o., Ludová 6722/10, 917 01 Trnava”. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Len čo budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

 

13) Poskytnutie zľavy partnerom

Vybraným zákazníkom, ktorí na svojej webovej stránke uvedú spätný odkaz na TonerPartner.sk poskytujeme zľavu v rozmedzí 20€ až 60€ ako protihodnotu za poskytnutie mediálneho priestoru.

 

Váš “www.TonerPartner.sk”

 

Obchodné podmienky platné od 16.2.2023 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Potrebujete poradiť? Pomôžeme Vám.

Poradca
pre výber
Výdajné miesta. Až 5830 odberných miest.
Široký výber. Ponúkame viac ako 55000 produktov.
U nás máte čas. Tovar môžete vrátiť do 30 dní.
Odmeníme Vás. Za každý nákup získate vernostné body.

Zákazníci nás chvália

91% zákazníkov odporúča podľa dotazníkov spokojnosti za posledných 90 dní.