Reklamačné podmienky

Som vaším (toner) partnerom aj po nákupe

Vieme, ako môže byť nepríjemné, keď sa v objednávke niečo nepodarí. Chcete tovar vrátiť, vymeniť, reklamovať, alebo ešte neodoslanú objednávku stornovať? S TonerPartner je to jednoduché. Jednoducho vyplňte údaje do formulára nižšie.

Váš e-mail:

zadajte e-mail pod ktorým ste objednávku vytvorili

číslo objednávky alebo faktúry:

číslo nájdete na faktúre, alebo v potvrdzujúcom e-maily

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie:

Zašlite výrobok na adresu - “Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01, Bratislava”. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Len čo budete vedieť kedy a kde budeme môcť zásielku vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva - darčeky, poukazy a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.