Vyhlásenie o prístupnosti

Nachádzate sa na internetových stránkách www.tonerpartner.sk (dále jen „Stránky").

Pri tvorbe a správe týchto Stránok bola zohľadnená prístupnosť obsahu i funkčnosť webu tak, aby spĺňala zásady prístupnosti podľa metodik Blind Friendly Web , WCAG 1.0 a Pravidiel tvorby prístupného webu pre účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačných systémoch verejnej správy.

Na Stránkách je použitý značkovací jazyk HTML 5, pre popis vzhľadu potom kaskádové štýly CSS. Textový obsah stránok ide zobraziť aj s vypnutými kaskádovými štýlmi. Všetky veľkosti uvedené v relatívnych jednotkách, je teda možné podľa potreby zväčšovať veľkosť písma. Všetky odkazy v texte vyznačené podčiarknutím.

Informacie v iných formátoch

Niektoré informacie na Stránkách v podobe dokumentov formátu DOC a PDF. Na prezeranie týchto dokumentov je nutné použít software, ktorý umožňuje prezeranie týchto formátov, napríklad zadarmo poskytovaný Word Viewer alebo Acrobat Reader.

Doporučovaná konfigurácia prehliadača a počítača:

  • prohliadač FireFox, Opera, Safari alebo Microsoft Internet Exproler 8.x a vyšší
  • povolený SSL protokol, Java Scripty a cookies
  • procesor Pentium 400 MHz a rýchlejší
  • 128 MB operačnej pamäti
  • rozlíšenie monitoru 1024 x 768
  • pripojenie k Internetu 64 kB/s