Vyhlásenie o prístupnosti

Ste na webovej stránke www.tonerpartner.cz (ďalej len "zmluvné strany").

Pri tvorbe a správe týchto webových stránok bola zohľadnená dostupnosť obsahu a funkčnosť webových stránok, aby boli v súlade s pravidlami prístupnosti v súlade s metodikou Blind Friendly Web, WCAG 1.0 a Pravidlami pre vytváranie prístupných stránok na účely zmeny a doplnenia zákona č. 365/2000 Z. z. O informačných systémoch verejnej správy.

Na stránkach sa používa značkovací jazyk HTML 5 a na opis vzhľadu sa používajú kaskádové štýly CSS. Textový obsah stránok sa môže zobraziť aj bez kaskádových štýlov. Všetky veľkosti uvedené v relatívnych jednotkách, takže v prípade potreby môžete zväčšiť veľkosť písma. Všetky odkazy v textoch podčiarknuté.

Informácie v iných formátoch

Niektoré informácie na webových stránkach vo forme dokumentov DOC a PDF. Ak chcete zobraziť tieto dokumenty, musíte použiť softvér, ktorý umožňuje zobraziť tieto formáty, napríklad bezplatný program Word Viewer alebo Acrobat Reader.

Doporučená konfigurácia prehliadača a počítača:

  • prehliadač Firefox, Opera, Safari alebo Microsoft Internet Explorer 8.x a vyššie
  • povolený SSL protokol, Java skripty a povolené súbory cookie
  • Pentium 400 MHz procesor a rýchlejšie
  • 128 MB operačnej pamäte
  • rozlíšenie monitora 1024 x 768
  • pripojenie na internet 64 kB / s