Podmienky používania

Vítame vás na internetových stránkach www.tonerpartner.sk (ďalej len "Stránky"), které prevádzkuje spoločnosť Ledum Kamara SK s.r.o. so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČ: 48158836, DIČ: 2120068665, DPH: SK2120068665,  zapsaná u Okresného súdu Bratislava vložka číslo: 104096/B.

Na tejto stránke sa môžete zoznámiť s podmienkami prevádzky týchto Stránok, ich používaním, právami a povinnosťami Vlastníka a návštevníkom.

Podmienky používania

a) Služby poskytované týmito Stránkami verejne prístupné. Používanie Stránok je podmienené súhlasom s týmito Podmienkami. Návštevník Stránok vyjadruje súhlas s týmito Podmienkami ich používaním.

b) Bez súhlasu Vlastníka nie je dovolené používať tieto Stránky inak než pre vlastnú potrebu. Iné využitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany Vlastníka.

c) Návštevník sa zaväzuje, že pri používání týchto stránok sa bude riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bude vždy jednať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi a týmito Podmienkami.

d) Návštevník berie na vedomie a súhlasí s tým, že môže dôjsť k čiastočnej či úplnej nefunkčnosti Stránok. Ďalej môže dôjsť tiež k zmene či zrušení poskytovaného obsahu alebo služieb. Uvedené skutočnosti nezakladajú návštevníkovi Stránok nárok na náhradu škody.

e) Tieto Stránky môžu obsahovať odkazy na internetové servery a stránky tretích strán. V týchto prípadoch Vlastník nezodpovedá za ich obsah ani funkčnosť. 

 

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

 

Čo súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.