5 tipov, ako vybrať skartovačku + výpočet rýchlosti skartácie

Či zháňate skartovačku do kancelárie alebo pre domácnosť, základom úspechu je výber podľa správnych parametrov. V tomto článku vám prezradíme, čo je tzv. stupeň bezpečnosti, aké ďalšie materiály okrem papiera je možné skartovať, ako vypočítať rýchlosť skartácie a či je možné zlikvidovaný papier recyklovať.

V tradičnom slova zmysle je skartovačka zariadenie určené na likvidáciu takých dokumentov, ktoré nie je možné vyhodiť do odpadu V rozšírenej definícii môžeme ako skartáciu označiť nevratnú likvidáciu dát, a to nezávisle na ich nosiči.

Klasické skartovačky vznikli na začiatku 20. storočia a svoje miesto majú v kanceláriách dodnes - aj napriek digitalizácii a trendu bezpapierových kancelárií.  Jedným z dôvodov je povinnosť rôznych organizácií archivovať citlivé dáta v papierovej podobe a nutnosť ich následnej likvidácie podľa predpísaného stupňa bezpečnosti.

Stupne bezpečnosti u skartovačky

Čím citlivejšie dáta sú, tým väčšie úsilie je potrebné vyvinúť pri ich likvidácii. Skartácie dokumentov a ďalších nosičov sa od roku 2014 vo väčšine európskych krajín riadi medzinárodnou normou DIN 66399, ktorá nahradila staršie DIN 32757.

Podľa DIN 66399 sa rozlišujú nasledujúce typy dátových nosičov :

  • P - písomné nosiče (klasické dokumenty výpisy z účtu a pod.),
  • O - optické nosiče (CD, DVD, Blu-ray),
  • T - magnetické nosiče (diskety, magnetické pásky),
  • E - prenosné elektronické nosiče (USB disky, externé úložisko, pamäťové karty),
  • F - filmové nosiče (filmové pásky a mikrofilmy),
  • H - harddisky.

Stupeň bezpečnosti sa odvíja od miery utajenia dát na nosiči a určuje, na aké malé častice je potrebné nosič skartovať. 

Napr. pri papieri platí, že čím menšie dané čiastočky, tým ťažšie je rekonštruovať pôvodný dokument. Skartácia papiera v rôznych stupňoch bezpečnosti musí spĺňať nasledujúce parametre:

stupeň bezpečnosti

parametre skartovaného papiera

približný počet častíc z papiera veľkosti A4

povaha dokumentov

P-1

plocha častíc max. 2 000 mm2 alebo pruhy ľubovoľnej dĺžky o šírke do 12 mm

32

katalógy, brožúry a iné dokumenty bez citlivých informácií

P-2

plocha max. 800 mm2 alebo pruhy ľubovoľnej dĺžky o šírke do 6 mm

78

bežné kancelárske dokumenty (inštrukcie, formuláre a pod.)

P-3

plocha max. 320 mm2 alebo pruhy ľubovoľnej dĺžky o šírke do 2 mm

195

dokumenty s osobnými údajmi (napr. objednávky, faktúry), citlivé firemné dokumenty

P-4

plocha max. 160 mm2 , šírka častíc max. 6 mm

390

dokumenty s citlivými osobnými údajmi

P-5

plocha max. 30 mm2 , šírka častíc max. 2 mm

2 079

prísne tajné dokumenty (účtovné výkazy, nákresy, dáta z vývoja a výskumu)

P-6

plocha max. 10 mm2 , šírka častíc max. 1 mm

6 237

dokumenty sa zásadnými informáciami pre existenciu firmy

P-7

plocha max. 5 mm2 , šírka častíc max. 1 mm

12 474

prísne tajné vojenské a bezpečnostné dokumenty

U ostatných typov nosičov určuje norma DIN 66399 nasledovné parametre skartácia/likvidácia:

O (optické nosiče)

T (magnetické nosiče)

E (prenosné elektronické nosiče)

F (filmové nosiče)

H (pevné úložisko)

O1 - častice s plochou do 2 000 mm2

T1 - mechanická likvidácia

E1 - znefunkčnenie

F1 - častice do 160 mm2

H1 - znefunkčnenie

O2 - častice do 800 mm2

T2 - častice do 2 000 mm2

E2 - rozobratie a likvidácia dielov

F2 - častice do 30 mm2

H2 - mechanické či elektronické poškodenie

O3 - častice do 160 mm2

T3 - častice do 320 mm2

E3 - častice do 160 mm2

F3 - častice do 10 mm2

H3 - mechanická či elektronická likvidácia

O4 - častice do 30 mm2

T4 - častice do 160 mm2

E4 - častice do 300 mm2

F4 - častice do 2,5 mm2

H - častice do 2 000 mm2

O5 - častice do 10 mm2

T5 - častice do 30 mm2

E5 - častice do 10 mm2

F5 - častice do 1 mm2

H - častice do 320 mm2

O6 - častice do 5 mm2

T6 - častice do 10 mm2

E6 - častice do 1 mm2

F6 - častice do 0,5 mm2

H - častice do 10 mm2

O7 - častice do 0,2 mm2

T7 - častice do 2,5 mm2

E7 - častice do 0,5 mm2

F7 - častice do 0,2 mm2

H - častice do 5 mm2

istock-1173006259-nahled2.jpg

4 kroky k výberu skartovačky

Hoci existujú skartovačky s elektrickým i mechanickým pohonom, pre bežnú prevádzku odporúčame obstaranie elektrického prístroja . O tých hovoríme aj v nasledujúcich bodoch.

Náležitý stupeň utajenia

Skartovačku vyberajte predovšetkým s ohľadom na povahu likvidovaných dokumentov. Pri bežných spisoch si vystačíte so zariadením s pozdĺžnym rezom (vytvára pruhy papiera); citlivé dokumenty likvidujte pomocou skartovačiek s krížovým rezom (vznikajú malé čiastočky). Moderné skartovačky umožňujú medzi stupňami bezpečnosti prepínať.

Kapacita a rýchlosť skartovača

Ujasnite si, koľko dokumentov potrebujete mesačne zlikvidovať a o akých druh papiera ide. Od toho sa odvíja aj veľkosť koša. Štandardom je 5  20 litrov, u veľmi vyťažených skartovačiek môže mať kôš aj vyše 200 litrov. Pri stupni P-4 zaberú jeden liter približne 4 listy A4. Čím vyšší stupeň bezpečnosti (a teda menšie čiastočky), tým menší objem skartovaný papier zaberie.

Rýchlosť skartácie je dôležitá pre spočítanie množstva listov, ktoré zariadenie dokáže počas pracovného dňa skartovať.

Príklad: výpočet objemu skartácie
Zásadná je rýchlosť skartovania - udáva sa v metroch za minútu, popr. milimetroch za sekundu. Pohybuje sa typicky v rozmedzí 0,3 m až 40 m/min; štandardom je rýchlosť okolo 4 m/min (13 skartovaných listov formátu A4 za minútu ). Rýchlosť môžete násobne zvýšiť obstaraním skartovačky, ktorá dokáže súčasne skartovať viac listovExistujú prístroje, ktoré dokážu skartovať  20 listov naraz, na trhu sú k dostaniu ale aj skartovačky, ktoré naraz zlikvidujú celé balíky papierov.
Ak sa budeme držať štandardu vyššie, zlikviduje skartovačka pri rýchlosti 4 m/s  130 listov za minútu . Tým ale nekončíme. 
Kapacita skartovačov sa totiž najčastejšie udáva pre papiere s gramážou 70 g/m, gramáž klasického kancelárskeho papiera je ale 80 g/m. Rýchlosť skartácia je potom úmerne nižšia. Pri príklade vyššie by zariadenie s objemom 10 listov a rýchlosťou 4 m/min za minútu zlikvidovalo asi 113 hárkov štandardného kancelárskeho papiera.
A pozor - pri skartovaní sa generuje veľké množstvo tepla, väčšina skartovačiek tak vydrží byť v prevádzke najdlhšie 20 minút. Potom je potrebné počkať  40 minút na ich vychladnutie. Pri príklade vyššie tak za jeden pracovný deň skartujete cca 904 listov bežného kancelárskeho papiera.

Druh skartovaných nosičov

Väčšina skartovačiek si poradí so svorkami a sponkami v dokumentoch a niektoré zariadenia vedia skartovať aj optické disky, filmové nosiče a plastové karty. Elektronické a magnetické nosiče je nutné k likvidácii odovzdať špecializovanej firme.

istock-1049262668-nahled2.jpg

Ďalšie vybavenie

Rad prístrojov ponúka prídavné funkcie, najčastejšie:

  • spätný chod (pomáha odstrániť zaseknutý materiál),
  • automatické vypnutie pri prehriatí či zahltenia koša,
  • podávač papiera,
  • možnosť položiť skartovačku na bežný kôš.

Odporúčame zaobstarať skartovačku vybavenú automatickým vypínačom pri prehriatí a ideálne tiež spätným chodom. Dajte tiež pozor, aby ústie skartovačky bolo čo najužšie - predídete tým nechcenému zraneniu prstov.

Recyklácia skartovaného materiálu

Skartovaný papier môžete bez obáv vyhodiť do recyklačného koša (pozri článok využití papiera v kancelárii). Skartované optické, magnetické a filmové nosiče patria do zmiešaného odpadu, rôzne dátové úložiská by sa potom mala likvidovať ako tzv. elektronický odpad (podobne sa napr. aj likvidujú tlačiarne).

Buďte pri tom ako prvý
Najnovšie informácie o novinkách a akciách priamo na Váš e-mail.
Doprava ZDARMApre registrovaných zákazníkov už od 35€
Doručenie do druhého dňaSme fakt rýchli
Doživotná záruka na náplneNášmu tovaru proste veríme
Garancia proti poškodeniu tlačiarneKeď sa niečo stane, je to na nás