5% pokrytie stránky pri tlači alebo ako dlho vám vydrží toner či cartridge?

14. 9. 2023

Stalo sa vám niekedy, že váš nový toner či cartridge došiel skôr, než ste zvládli vytlačiť polovicu množstva stránok, ktoré vám výrobca náplne sľuboval pri nákupe? Stavíme sa, že určite áno. Ak ste však na danú situáciu reagovali obvinením výrobcu náplne z klamstva, veľmi pravdepodobne ste tak urobili neprávom. To preto, že udávané množstvo výtlačkov daným tonerom či cartridge platí pri 5% pokrytí stránky pri tlači. A práve to je dôvod. Tušíte totiž, ako vlastne stránka pokrytá tlačou z piatich percent vyzerá? Pokiaľ nie, v nasledujúcich riadkoch vám urobíme jasno v celej problematike.

Obsah:

 • Prečo toner skoro vždy doslúži skôr, než vytlačí deklarovaný počet strán?
 • Reálna životnosť tonera závisí od spôsobu používania
 • Na veľkosti nezáleží - životnosť rovnako veľkých kaziet sa môže líšiť
 • O nákladoch na tlačenie rozhoduje cena toneru
 • Prečo toner skoro vždy doslúži skôr, než vytlačí deklarovaný počet strán?

  Životnosť tonerov či cartridge je udávaná počtom strán, ktoré plná náplň dokáže vytlačiť pri 5% pokrytí stránky formátu A4. Tento údaj výrobca spravidla uvádza na obale náplne a keďže býva číslo ako u laserových, tak atramentových náplní vcelku vysoké, radi sa s ním chvália, takže ho určite neprehliadnete. Aby sa navyše dali náplne rôznych výrobcov i rôzne výrobky medzi sebou porovnávať, bola stanovená jednotná norma ISO/IEC, ktorú dodržiavajú všetky tlačiarne aj výrobcovia náplní do nich. Práve v tejto norme je však vo výsledku hlavný zádrheľ, pretože je založená na vyššie spomínanom 5% pokrytí stránky formátu A4. To je ale extrémne málo – toto pokrytie totiž zodpovedá textu zhruba na jednej tretine strany A4. 

  5-80% pokrytie stránky pri tlači na papier A4

  V praxi to znamená, že pokiaľ výrobca uvádza, že jeho náplň vytlačí až 2 000 strán, dostanete sa na toto číslo len v prípade, že budete neustále tlačiť pri 5% pokrytí papiera. Lenže ako však asi sami uznáte, jedná sa o veľmi nepravdepodobný scenár, ktorý vo výsledku naruší aj najmenšie vybočenie z 5% pokrytia papiera. Ako už navyše zaznelo vyššie, celá stránka text pokrýva pri tlači priemerne okolo 15% strany, pričom pri nastavení menšieho písma, menšieho riadkovania a tak podobne je potom pokrytie ešte väčšie. Oproti údajom, ktorý nájdete na obale tonera, teda býva jeho skutočná životnosť pokojne o tretinu nižšia. A to sa navyše bavíme stále len o tlači textových dokumentov. 

  S ešte markantnejším rozdielom medzi garantovaným a reálnym počtom výtlačkov sa stretávame pri tlači obrázkov či fotografií - teda primárne pri farebných atramentových tlačiarňach, respektíve cartridge do nich. Pri tlači fotografií a farebných obrázkov sa totiž nezriedka dostanete na 90 až 100% pokrytie stránky pri tlači . Z deklarovaných 2 000 vytlačených strán na obale cartridge teda môže byť razom pokojne len 100 vytlačených obrázkov. A aj napriek tomu je údaj o až 2 000 vytlačených stranách pravdivý.  

  Reálna životnosť tonera závisí od spôsobu používania

  Ako už odznelo vyššie, kapacita tonerov sa musí riadiť normou ISO/IEC. Vďaka tomu je možné medzi sebou porovnávať kapacitu náplní do tlačiarní bez ohľadu na značku či typ. V praxi ale výdrž tonerov či cartridgov neovplyvňuje len pokrytie textom pri tlači, ale aj to, akým spôsobom je tlačiareň používaná - teda inými slovami to, ako s náplňami tlačíte.

  Čo všetko ovplyvňuje „výťažnosť“ tonerov a cartridge-ov?

  • Pokrytie strany pri tlačení - Spravidla je v praxi vyššia, ako pri štandardizovaných testoch.
  • Nárazové tlačenie - testovanie náplní prebieha pri kontinuálnom tlačení. Nárazové tlačenie malého množstva stránok je náročnejšie na spotrebu farby, takže aj keby ste tlačili neustále len pri 5% pokrytí stránky, kvôli pauzám v tlači sa dostanete na nižší počet výtlačkov.
  • Druh papiera a použité tlačové médiá - Papiere rôznej gramáže a rôzne tlačové médiá majú rozdielne nároky na množstvo použitého toneru.
  • Kvalita tlačenia - Predvoľby tlačenia zásadne ovplyvňujú výťažnosť toneru. Čím vyšší kvalita tlačového výstupu, tým viac náplne tlačiareň na realizáciu spotrebuje. Pri testoch sa pritom spravidla využívajú nastavenia, ktoré sú na náplň čo najmenej náročné. 
  • Časté vypínanie tlačiarnePo každom zapnutí tlačiareň vykonáva kalibráciu a čistenie, pri čom dochádza k dodatočnej spotrebe tlačových náplní. Ide síce o malé množstvo takto spotrebovanej náplne, ale opäť ide o ovplyvnenie výdrže. 
  • Tlačenie náročných tlačových úloh, napríklad fotografií - Pri tlačení fotografií na fotopapier dochádza omnoho častejšie k automatickému čisteniu, čo vedie k dodatočnej spotrebe farieb. Navyše tlač týchto vecí sám o sebe spotrebováva oveľa viac farby, pretože je pokrytie pri tlači oveľa vyššie ako štandardizovaných 5 %. 
  • Stav a vek tlačiarne - jednotlivé diely tlačiarne zodpovedné za tlačenie sa v priebehu času opotrebovávajú a staršie tlačiarne častokrát potrebujú k porovnateľným tlačovým výstupom viac farebnej náplne než nové stroje.
  • Vlhkosť vzduchu - tento faktor má zásadný vplyv na funkciu tlačiarní. V prvom rade je v ohrození papier, ktorý pohlcuje vlhkosť. Laserové aj atramentové tlačiarne spravidla nie sú prispôsobené k tomu, aby tlačili vo vlhkých podmienkach (až na výnimky, ktorými sú odolné tlačiarne pre priemyselné využitie). Pri vyššej vlhkosti vzduchu tak tlačiarne v tom lepšom prípade „iba“ spotrebujú viac farby, v tom horšom scenári nezvládnu tlačovú úlohu vôbec dokončiť (zaseknutý papier, zvlnený papier, rozmazaná tlač) a nepodarený výtlačok je nutné nahradiť novým.

  Na veľkosti nezáleží - životnosť rovnako veľkých kaziet sa môže líšiť

  Veľkosť, respektíve objem náplne do tlačiarne má len malý súvis s tým, koľko strán zvládne počas svojej životnosti vytlačiť. Inými slovami, deklarovaný počet vytlačených strán dvoch rôznych tlačových kaziet sa môže líšiť, a to nielen naprieč značkami, ale aj medzi jednotlivými modelmi náplní od rovnakého výrobcu.

  O nákladoch na tlačenie rozhoduje cena toneru

  Napríklad pre laserovú multifunkčnú tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M227sdn sú k dispozícii originálne náplne HP s kapacitou 1 600 strán, alebo 3 500 strán. Naše kompatibilné tonery TonerPartner pre túto tlačiareň dosahujú v tomto prípade v oboch variantách rovnakých kapacít, avšak ich cena je o takmer polovicu nižšia.

  Koľko Vás bude stáť jedna vytlačená strana si teraz už zvládnete dopočítať relatívne jednoducho. Už sme si objasnili, že pri bežnom tlačení je spravidla pokrytie strany asi 3x vyššie, ako pokrytie strany s akým počítajú výrobcovia na obaloch tonerov. Deklarovaný počet vytlačených strán teda vydelíme tromi a dostaneme sa zhruba na počet strán, ktorý by mala náplň zvládnuť pri štandardnej tlači textu na stránku. Znovu však opakujeme, že sa jedná o hrubý odhad, ktorý počíta s neustálou tlačou štandardných vecí, čo je vcelku nereálny scenár. Počítajte teda s tým, že pokiaľ budete tlačiť častejšie obrázky či nahusto písané dokumenty, náplň vám vydrží ešte kratšiu dobu, než ktorá vám vyšla v rovnici vyššie, a naopak pokiaľ budete tlačiť len pár riadkov na stránku, dostanete sa pravdepodobne ešte na dlhšiu výdrž náplne, než ktorú udáva výrobca.