Ako správne vytlačiť daňové priznanie 2021

24. 3. 2021

Odovzdanie daňového priznania za rok 2020 je na skoro u konca. Prinášame vám prehľad formulárov, ktoré je potrebné podať - aj s termínami odovzdania a návodom, ako priznanie správne vytlačiť.

Obsah:

 • Vyplnenie daňového priznania v počítači
 • Tlač daňového priznania
 • Podanie priznania k dani z príjmov sa týka právnických a fyzických osôb. Ide najmä o fyzickú osobu, ktorej:

  • zdaniteľné príjmy za rok 2020 presiahli sumu 2 207,10 €,
  • zdaniteľné príjmy za rok 2020 nepresiahli sumu 2 207,10 €, ale vykázala daňovú stratu,
  • zdaniteľné príjmy len podľa § 5, t. j. zo závislej činnosti (zo zamestnania) za rok 2020 presiahli sumu 2 207,10 €.

  Právnické osoby, ktoré sú povinné podať daňové priznanie:

  • všetky tie, ktoré sú obchodnými spoločnosťami (napr. a. s., s.r.o) a pod., bez ohľadu na výšku zdaniteľných príjmov za rok 2020,
  • tie, ktoré obchodnými spoločnosťami nie sú, podliehajú dani z príjmov, pretože mali v roku 2020 príjmy, ktoré sú predmetom dane.

  Avšak existujú aj rôzne výnimky. Daňové priznanie sa spravidla odovzdáva týmto inštitúciám:

  • Finančná správa SR,
  • Zdravotná poisťovňa, v ktorej ste registrovaní.

  Za zamestnanca podávajú daňové priznanie spravidla zamestnávatelia. Naopak živnostníci (samostatne zárobkovo činné osoby - SZČO) a často taktiež ľudia pracujúci na dohodu sú odkázaní sami na seba. Môžu ale využiť služby daňového poradcu.

  V prípade, ak podávate daňové priznanie sami, máte dve možnosti, ako odovzdať tlačivá:

  1. Osobne na pobočke finančného (daňového) úradu (pobočka, ktorá spadá pod rovnakú miestnu príslušnosť ako vaše trvalé bydlisko), tlačivo môže byť daňovému úradu doručené aj poštou. Každé daňové priznanie však musí byť podpísané.
  2. Elektronicky podaním vyplneného formulára prostredníctvom dátovej schránky Finančnej správy SR.

  Vyplnenie daňového priznania v počítači

  Na daňovom portáli môžete tlačivo priznania vyplniť a následne vytlačiť pre osobné podanie. Tento variant je oveľa jednoduchší ako ručné vypĺňanie - treba myslieť na to, že potrebujete minimálne dve kópie (jednu pre úrad, jednu pre seba). Aplikácia Vám okrem toho automaticky spočíta, akú vysokú daň treba zaplatiť. Pokiaľ nie ste zvyknutí pracovať s daňovým priznaním, vyhnete sa tak zbytočným chybám a preplatkom (či naopak nedoplatkom) dane. Systém zároveň pred exportom formulára do PDF skontroluje, či ste vyplnili všetky potrebné polia.

  Jednotlivé formuláre nájdete tu:

  Podávanie daňového priznania na portáli Finančnej správy sa začína registráciou (výberom spôsobu registrácie, prihlásením s osobným bezpečnostným kódom, výberom subjektu, vyplnením registračného formulára). Podrobný postup nájdete tu.

  snímka-obrazovky-2021-03-24-o-15.36.04.png

  V prípade nejasností si môžete prezrieť detailné kroky od registrácie až po odoslanie formulára daňového priznania.

  Tlač daňového priznania

  Po vyplnení daňového priznania (prípadne po priložení príloh) je potrebné dokument pred tlačou podpísať a uložiť.

  snímka-obrazovky-2021-03-24-o-15.43.21-nahled2.png

  Každú stranu daňového priznania vytlačte na samostatný list. Dajte pozor, aby v nastaveniach tlače počet strán zodpovedal počtu listov, ktoré sa budú tlačiť. Niekedy sa z dôvodu chybného rozloženia vytlačí každá strana na dva listy - na prvom je väčšina riadkov a na druhom sú zostávajúce riadky.

  Finančná správa prijíma i formuláre v čiernobielom prevedení. Preto nie je potrebné zbytočne míňať farbu. Nastavte tlač v úspornom režime (v ekonomickom móde) - aj v ňom je tlačivo perfektne čitateľné. Nezabudnite daňové priznanie vytlačiť v dvoch kópiách a predovšetkým odovzdať včas.